another girl
P
O
T
O
G
R
A
P
H
Y
Home Theme Reblog blog Facebook Instagram Twitter Give money or ask

kottazur:

A pillanat mikor egy etióp fiú arabnak nez, es el kell neki magyarázni a nem létező angoltudasoddal hogy te magyar cigány vagy.
Egyre jobb

http://youtu.be/_3-GiVIE8gc ezt kellett volna elenekelni neki es megertette volna.

kottazur

My feelings…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter